Kaikissa kunnissa tulee olla yliholhooja (överförmyndare) tai yliholhouslautakunta (överförmyndarnämnd). Norrköpingissä on yliholhooja, jonka pääasiallinen tehtävä on edunvalvojien (förvaltare), uskottujen miesten (goda män) ja holhoojien (förmyndare) toiminnan valvonta ja tarkastaminen.

Yliholhooja on poliittisesti valittu luottamushenkilö.

Lisätietoja holhoojasta (ruotsiksi)


Yliholhousyksikkö - valvontaviranomainen
Yliholhoojalla on yliholhousyksikössä (överförmyndarenheten) apunaan selvityssihteeri (utredningssekreterare), lakimies (jurist) ja hallintohenkilöstöä. He käsittelevät päivittäisiä uskottuihin miehiin (goda män), edunvalvojiin (förvaltare) ja holhoojiin (förmyndare) liittyviä valvonta-asioita. Yliholhousyksikön vastuulla on myös käräjäoikeuden toimeksiannosta selvittää uskottujen miesten ja edunvalvojien tarve. Yliholhousyksikkö nimittää uskottuja miehiä myös ns. yksintuleville truvapaikanhakijalapsille.

Toiminnan tarkoituksena on estää alaikäisten lasten tai holhouksen alaisten aikuisten omaisuuteen tai oikeuksiin kohdistuva väärinkäyttö. Yliholhoojan tehtäviä säätelee vanhempainkaari (föräldrabalken).

Yliholhousyksikössä toimii nykyään 12 työntekijää, joista kymmenen selvityssihteeriä. Norrköpingin kunnassa on n 800 uskottua miestä ja edunvalvojaa. Käsiteltäviä asioita on yksikössä pari tuhatta. Vuoden 2016 alusta lähtien uskotut miehet ja edunvalvojat voivat saada yhteyden asian käsittelijään soittamalla suoraan tämän numeroon (ks. linkki ruotsalaiselle sivulle).

POSTIOSOITE
Överförmyndarenheten
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Vierailuosoite:
Generalsgatan 14, plan 3
602 26 Norrköping

Drop in:
Syyskuu-huhtikuu tiistaisin 13-17
Toukokuu-elokuu tiistaisin 13-16

Puhelinajat:
Maanantai-perjantai klo10.00-12.00
011-15 11 69

SMS: 0725-39 01 21
Fax: 011-10 37 22

Lähetä sähköpostia

Lue lisää yliholhoojasta (ruotsiksi)