Alle 18-vuotiaat ovat Ruotsin lain mukaan alaikäisiä. Kaikilla alaikäisillä tulee olla huoltaja (vårdnadshavare) tai holhooja (förmyndare). Tavallisesti vanhemmat ovat sekä huoltajia että holhoojia.

Huoltaja huolehtii lapsen henkilökohtaisista tarpeista ja siitä, että lapsen hoivan, turvallisuuden ja hyvän kasvatuksen tarve toteutuu.
Holhoojan tehtäviin kuuluu lapsen omaisuuden hoitaminen ja lapsen edustaminen taloudellisissa asioissa.