Pysäköintilupa toimintarajoitteisille (Parkeringstillstånd för rörelsehindrade)
Norrköpinging kokoisessa kaupungissa yleiset pysäköintimääräykset eivät aina ole riittäviä. Erityisen pysäköintiluvan saa toimintarajoitteinen henkilö, jolla on selviä vaikeuksia ja joka vain vaivoin kykenee omin avuin siirtymään autoon ja siitä pois.Toimintarajoitteen tulee myös olla pysyvää laatua ja sen arvellaan kestävän vähintään puoli vuotta.

Myös toimintarajoitteinen henkilö, joka ei itse aja autoa voi saada pysäköintiluvan erityisistä syistä. Tällainen erityinen syy voi olla esim. ettei henkilö voi odottaa yksin kadulla kuljettajan pysäköidessä autoa.

Vaatimukset
Saadakseen pysäköintiluvan Norrköpingistä täytyy olla kunnassa väestökirjoissa. Hakemuksen yhteydessä selvityssihteeri (utredningssekreterare) ottaa hakijaan henkilökohtaisesti yhteyden tehdäkseen selvityksen hakijan tilasta. Sen jälkeen saa kirjallisen vastauksen, josta ilmenee onko oikeutettu pysäköintilupaan vai ei.Pysäköintilupa on voimassa tietyn ajan, korkeintaan kolme vuotta. Pysäköintilupa on voimassa koko maassa ja oikeuttaa pysäköimään:

  • Toimintarajoitteisille varatuille autopaikoille.
  • Enintään 3 tuntia paikoilla missä pysäköinti on kielletty tai sen enimmäisaika on alle 3 tuntia.
  • Enintään 24 tuntia paikoilla missä pysäköinti on sallittu yli 3 tuntia mutta lyhyemmän ajan kuin 24 tuntia.
  • Enintään 3 tuntia kävelykadulla.

Tiettyyn tarkoitukseen tai tietyille ajoneuvotyypeille varatuilla paikoilla pysäköinti on kielletty. Niitä ovat esimerkiksi kääntymis- ja lastauspaikat sekä takseille tarkoitetut paikat.

Lue lisää (ruotsiksi) toimintarajoitteisten pysäköintiluvastaPDF (pdf, 430.5 kB)

Kunnan toimintarajoitteisten pysäköintipaikat kartalla (ruotsiksi)PDF (pdf, 4 MB)

Pysäköintilupa on asetettava näkyvästi auton tuulilasiin ja on voimassa lähinnä luvan haltijan itse ajaessa autoa. Luvanhaltijan ollessa kyydissä matkustajana, kuljettaja voi jättää toimintarajoitteisen aivan sisäänkäynnin eteen.

Pysäköintilupa ei ole sosiaalietuus, vaan poikkeus paikallisista pysäköintiä koskevista liikennemääräyksistä.