Yleiskaavat

Yleiskaavassa (översiktsplan) määritellään kunnan kehittäminen esim. liikenteen ja asuntoalueiden osalta pitkällä aikavälillä. Kaikilla kunnilla täytyy olla koko kunnan aluetta koskeva yleiskaava.

Lue lisää ajankohtaisista yleiskaavahankkeista ruotsiksi

Yhteystiedot