Asemakaavat

Asemakaavassa (detaljplan) määritetään, mitä kullekin alueelle saa rakentaa. Kun uusi asemakaava laaditaan, kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Lisätietoja saadakseen on otettava yhteys kaupungin rakennusvirastoon (Stadsbyggnadskontoret). Sieltä saa tietoja käynnissä olevista asemakaavoitushankkeista sekä voimassa olevista asemakaavoista.

Lue lisää asemakaavoista (ruotsiksi)

Yhteystiedot