Vigsel

Översikt - Steg 7 av 7

7. Utländsk medborgare

Utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad.

Kontakt