Vigsel

Översikt - Steg 6 av 7

6. Borgerlig vigsel utomlands

Borgerlig vigsel utomlands är möjlig på ett antal svenska ambassader. Kontakta Utrikesdepartementet för närmare upplysningar.
Telefon: 08-405 10 00

Kontakt