Vigsel

Översikt - Steg 5 av 5

5. Utländsk medborgare

Utländska medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. En del länder godkänner endast viss vigselform för sina medborgare. Kontakta hemlandets ambassad.

Kontakt
Norrköpings kommun

Rådhuset
Drottninggatan 7
601 81 Norrköping