Vigsel

Översikt - Steg 2 av 7

2. Skicka in intyg

Om din hindersprövning blir godkänd får du ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg. Intygen ska lämnas/skickas minst en vecka före bokad vigsel till:

Norrköpings kommun
Rådhusets reception
601 81 Norrköping

Uppge även namn och adress till de två vittnen som ska vara med vid vigseln. De ska vara 18 år eller äldre.

Kontakt