Personligt ombud

Personligt ombud är en möjlighet för dig med psykisk funktionsnedsättning.

 

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att:

 • Du ska få det stöd som du behöver och har laglig rätt till.
 • Du ska få de kontakter du behöver och att dessa samarbetar kring dina behov.
 • Du ska få möjlighet att vara som andra i samhället.

Vem arbetar personligt ombud för?

 • För dig som är över 18 år och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning.
 • För dig med omfattande svårigheter i dagliga livet.
 • För dig som behöver samordning av vård, stöd och service.

Vad kan ett personligt ombud göra?

Personligt ombud finns med dig i kontakten med myndigheter, sjukvård eller andra liknande sammanhang. Utifrån dina behov och förmågor hittar vi, tillsammans med dig, det sätt vi arbetar på.

Exempelvis kan personligt ombud:

 • Delta i möten med dig.
 • Ringa samtal tillsammans med dig.
 • Tipsa dig som vill jobba självständigt om vart du kan vända dig med din fråga.
 • Delta med dig på olika nätverksträffar, så att du kan utöka ditt kontaktnät.

Bra att veta

 • Vår kontakt kan se ut på flera sätt. Det kan vara att vi pratar i telefon tillsammans eller att vi har möten ihop med olika myndigheter.
 • Vi stödjer dig i dina uppdrag under en begränsad tid. Vi ersätter däremot inte dina eventuella andra stödkontakter.
 • Vi har tystnadsplikt och skriver ingen journal.
 • Det kostar inget att ha kontakt med personligt ombud.
 • Personligt ombud är ingen laglig rättighet, utan en möjlighet.

Kontakt

Relaterat