NP-center i Norrköping

NP-center är en verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden.

 

NP-centers mål är att stärka deras delaktighet och självständighet i vardagen.
Stödet ges i hemmet, på fritiden, skolan och/eller yrkeslivet. NP-center har olika stödinsatser som gemensamt verkar för målen. Insatserna utgörs av ett korttidsboende samt ett resursteam med olika professioner.

Om resursteamet
Resursteamet arbetar tvärprofessionellt och består av psykolog, samtalspedagog, Socialpedagoger och specialpedagoger.

Om korttidsboendet
Korttidsboendet består av stödpedagoger och stödassistenter. De arbetar för att
ungdomarna ska få en meningsfull fritid genom att prova olika fritidsaktiviteter,
få ett miljöombyte samt få stöd i sin utveckling mot vuxenlivet.

Antagning till NP-center
Ansökan till NP-center kan ske antingen genom ett LSS-beslut eller genom
en insats från socialtjänsten. Antagningsgruppen beslutar om vilka som får
NP-centers stöd. Kontakta din socialsekreterare eller LSS handläggare och berätta att du önskar stöd av NP-center.

Kontakt

Lars Andersson, enhetschef
Tel: 011-15 31 55, 0730-20 28 34

Skicka e-post