NP-center i Norrköping

NP-center är en kommunövergripande verksamhet för ungdomar mellan 13 och 23 år med neuropsykiatrisk problematik och deras familjer. Syftet är att ge ungdomarna stöd i sin nuvarande livssituation och inför framtiden.


NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen. Stödet ges i hemmet, på fritiden och i skolan. NP-center har olika stödinsatser som gemensamt verkar för målen. NP-centers mål är att stärka ungdomarnas delaktighet och självständighet i vardagen.

NP-center arbetar tvärprofessionellt och består av psykolog, kurator, socialpedagoger och specialpedagoger.

Den här insatsen kräver ett biståndsbeslut. Hör av dig till socialkontoret eller vård- och omsorgskontoret via kontaktcenter om du vill veta mer.

Kontakt
NP-center
Socialkontoret

Besöksadress
Repslagaregatan 12
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Vård- och omsorgskontoret
Utbildningskontoret

S:t Persgatan 95
602 33 Norrköping