Du kan ansöka om en eller flera insatser enligt LSS. Det gör du med en blankett eller muntligt när du träffar en LSS-handläggare.

Blankett

Ansök om insatser enligt LSS


Intyg

  • Läkarintyg som beskriver din funktionsnedsättning
  • Funktionsbedömning av en arbetsterapeut

Du behöver skicka in kopior på intyg som styrker din funktionsnedsättning. Där ska det stå vad du har för diagnos eller funktionsnedsättning och vilka behov du har av stöd och hjälp.

Har du ingen pågående kontakt med en arbetsterapeut kan läkaren skriva en remiss för funktionsbedömningen till hemsjukvårdens eller vårdcentralens arbetsterapeut.

Frågor?

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med en handläggare innan du gör ansökan, kan du kontakta våra LSS-handläggare.