Stöd enligt LSS - så fungerar det

Översikt - Steg 6 av 6

6. Beslut

När utredningen är klar skickas den hem till dig. Där står det vilket beslut som fattats, om du fått bifall, avslag eller delavslag på din ansökan.

Bifall = Du får den eller de insatser du ansökt
Om du får bifall på din ansökan, blir du kontaktad för att man ska planera din insats. Vem som hör av sig och hur lång tid det tar beror på vilken insats du har ansökt om. Om du har frågor om detta, prata med din handläggare.

Avslag = Du får inte den eller de insatser du ansökt

Delavslag = Du får insatser, men inte den eller alla de du ansökt

Överklaga om du inte är nöjd

Om du får avslag på din ansökan eller om du inte är nöjd med beslutet, så kan du överklaga. I utredningen kommer det att stå hur du gör.

Ansök om individuell plan

När du har beviljats en eller flera LSS-insatser kan du ansöka om en individuell plan. Då får du träffa de personer som är inblandade i den hjälp du får. Vilka som är med beror på vilka insatser och hjälpbehov du har. Ni gör då upp en plan tillsammans. Med jämna mellanrum träffas ni och följer upp planen. På så sätt kan du vara mer delaktig i ditt stöd och det blir lättare för personalen att samarbeta med varandra och med dig.

Kontakt