Stöd enligt LSS - så fungerar det

Översikt - Steg 5 av 6

5. Utredning

En LSS-handläggare utreder om du har rätt till insatsen du ansökt om. En utredning kan ta upp till tre månader. Behöver handläggaren vänta på intyg kan det ta längre tid, så skicka in kopior på dina intyg direkt.

Utredningen grundar sig på vad du har berättat på ert möte, vad det står i dina intyg och vad lagen säger. Handläggaren kan även behöva information från dina vårdkontakter, skola eller någon annan.

Det första handläggaren gör är att bedöma om du tillhör någon av de tre personkretsarna som som LSS riktar sig mot. Därefter utreder handläggaren om du har rätt till den insats du ansökt om.

Om handläggaren har frågor kan han eller hon kontakta dig under utredningstiden.

Kontakt