Stöd enligt LSS - så fungerar det

Översikt - Steg 3 av 6

3. Insatser du kan ansöka om

 • Personlig assistans
  Om du har en funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att lösa dina grundläggande behov kan du söka personlig assistans.
  Mer information om personlig assistans
 • Ledsagarservice
  Du kan söka ledsagarservice för att underlätta dina kontakter med andra och kunna delta i samhällslivet. Ledsagarservice gör det möjligt för dig att besöka vänner och delta i fritids- och kulturaktiviteter.
 • Kontaktperson
  En kontaktperson kan vara någon som du kan ha kontakt med och göra saker tillsammans med på din fritid. Kontaktpersonen kan ge dig möjlighet att träffa andra och göra saker som du själv vill.
 • Avlösarservice i hemmet
  Avlösarservice i hemmet innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning från föräldrar, anhöriga eller andra närstående. På så sätt får de tid för sig själva och för att kunna uträtta saker utanför hemmet.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Korttidsvistelse innebär att du under några dygn eller någon vecka per månad kan bor någon annanstans än hemma. Tanken är att du ska få miljöombyte, avkoppling och möjlighet till personlig utveckling.
  Mer information om korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år
  Går du i skolan och är över tolv år kan du ha rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut och på lovdagar, studiedagar och sommarlovet.
  Mer information om korttidstillsyn
 • Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar
  Du kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar. Det gäller om du har så stora behov av hjälp att du trots olika stödinsatser inte kan bo hos dina föräldrar.
 • Bostad med särskild service för vuxna
  Du kan som vuxen bo i en servicebostad eller gruppbostad med närhet till personal.
  Mer information om bostad med särskild
 • Daglig verksamhet
  Du ha rätt till daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 67 år men inte har ett arbete och inte heller studerar. Verksamheten ska anpassas efter dina behov och önskemål och ge dig en meningsfull sysselsättning.
  Mer information om daglig verksamhet
 • Individuell plan
  När du har beviljats en eller flera LSS-insatser kan du ansöka om en individuell plan.
 • Rådgivning och annat personligt stöd
  Region Östergötland kan ge dig stöd och rådgivning av till exempel en kurator, psykolog, dietist eller arbetsterapeut.

Kontakt