Personlig assistans

Personlig assistans är till för dig som har stora funktionsnedsättningar som inte går över och som behöver hjälp med att klara av dina grundläggande behov, till exempel att klä på dig och gå på toaletten.

Ansök om personlig assistans

 

Om du är över 65 år kan du inte få personlig assistans, men om du redan har insatsen får du behålla stödet även efter att du fyllt 65 år.

Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Välja assistansanordnare

När du har fått personlig assistans beviljad är det du själv som väljer vem som ska utföra din assistans. Du kan välja mellan kommunens utförare av personlig assistans eller en privat anordnare.

Kontakt