Personlig assistans

Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är till för dig som har stora funktionsnedsättningar som inte går över och som behöver hjälp med att klara av dina grundläggande behov, till exempel att klä på dig och gå på toaletten.

Du måste också kunna styrka din diagnos:

  • Läkarintyg som beskriver din funktionsnedsättning
  • Funktionsbedömning av en arbetsterapeut

Har du ingen pågående kontakt med en arbetsterapeut kan läkaren skriva en remiss för funktionsbedömningen till hemsjukvårdens eller vårdcentralens arbetsterapeut.

Om du är över 65 år kan du inte få personlig assistans, men om du redan har insatsen får du behålla stödet även efter att du fyllt 65 år.

När du har fått personlig assistans beviljad är det du själv som väljer vem som ska utföra din assistans. Du kan välja mellan kommunens utförare av personlig assistans eller en privat anordnare.

Kontakt