Tillgänglighetspriset

I Norrköping finns mycket att göra för matintresserade, shoppingfrälsta, kulturintresserade konsumenter. Men ibland finns hinder i vägen för upplevelsen. Det kan vara en svåröppnad dörr, en bullrig miljö eller oförstående personal som kan göra skillnaden om ett ställe är för alla eller bara för vissa.

Tillgänglighetspriset, som Norrköpings kommun har delat ut sedan 2007, går till den näringsidkare, förening eller organisation som har använt sin kreativitet, kunskap och god service för att göra sin verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Tillgänglighetspriset ska uppmuntra näringsidkare, föreningar eller organisationer att bli mer tillgängliga och användbara för alla människor i Norrköping.

Vem kan nomineras?

Tillgänglighetspriset delas ut till en näringsidkare, förening eller organisation som arbetat för att göra sina lokaler eller sin verksamhet tillgänglig. De nominerade ska ha arbetat med något eller några av dessa områden:

  • Den fysiska tillgängligheten: lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer.
  • Tillgänglig information och kommunikation: webbplatser, broschyrer och annat.
  • Ett bra bemötande.

Juryn, som består av representanter från lokala branschorganisationer och kommunens råd för funktionshindersfrågor (KRF) tar emot nomineringar från allmänheten, och utser sedan vinnaren.

Norrköpings kommuns Tillgänglighetspris är en ren hedersutmärkelse. Priset är ett diplom och ett konstverk skapat av personer inom kommunens dagliga verksamhet Estetverkstan.

Vinnare 2017

Melaflotten

För många är möjligheten att ta sig ut i naturen en viktig del av livet. För människor med funktionsnedsättning är det inte alltid en självklarhet. Melaflotten tilldelades Tillgänglighetspriset 2017 för att de har använt sin kreativitet och kunskap för att göra naturen mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Hederomnämnelser 2017

Stadium Sports Camp, KFUM och Eneby BK

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har alla barn och unga rätt till fritid och ska kunna vara delaktiga på lika villkor. Trots det är det många barn och unga med funktionsnedsättning som inte har något att göra på sin fritid.

Med hedersomnämnanden vill Tillgänglighetspriset uppmärksamma Stadium Sports Camp, KFUM och Eneby BK för deras sätt att arbeta med att möjliggöra för barn och unga att ta del av fritidsaktiviteter oavsett förutsättningar och på lika villkor.

Kontakt

Karin Jonsson
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Ordförande i tekniska nämnden

011-15 11 84

Tommy Thyrsson
Sekreterare i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

011-15 53 83