Heminstruktör för personer med syn- och hörselskador

Heminstruktörerna finns till för dig som har syn- och hörselskador och är över 18 år. Tjänsten är kostnadsfri.

De ger dig stöd och träning i ditt hem för att:

  • Motverka isolering
  • Förbättra självkänslan
  • Ge stöd till självständighet

Exempel på hjälpinsatser

  • Träning i den dagliga livsföringen.
  • Träning i att hitta i sin hemmiljö.
  • Information om och hjälp med hjälpmedel.
  • Information om vad kommunen, intresseorganisationer med flera kan erbjuda.
  • Information och uppmuntran till deltagande i kurser och studier med mera.

Vid behov är heminstruktörerna en länk till Region Östergötlands syn- och hörcentral.

Informationsfolder

Kontakt