Hälso- och sjukvårdsteamet

Hälso- och sjukvårdsteamet vänder sig till dig som har ett LSS-beslut och bor i en gruppbostad, servicebostad och eller har daglig verksamhet.

 

Teamet består av sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. De samarbetar tillsammans med dig för att du ska få ett så väl fungerande liv som möjligt. Teamet erbjuder behandling, träning och rehabilitering.

Kontakt