Daglig verksamhet

Daglig verksamhet innebär att du får en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och ditt behov av stöd.

 

Ansök om daglig verksamhet

 

Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att du ingår i en gemenskap och får en meningsfull tillvaro.

Du kan ha en funktionsnedsättning som gör att du inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Då behöver du en sysselsättning som är anpassad efter dina intressen och möjligheter. Det kan du få genom daglig verksamhet.

Den dagliga verksamheten utformas efter varje persons behov och önskemål. Den ska ge stimulans, utveckling och gemenskap. Den ska öka varje persons självständighet och deltagande i samhället.

Vem kan få daglig verksamhet?

Du kan söka daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och tillhör personkrets ett eller två enligt Lagen om stöd och service (LSS). Du har alltså laglig rätt till daglig verksamhet om du har:

  • utvecklingsstörning eller autism.
  • en hjärnskada som du fått i vuxen ålder efter olycka eller sjukdom.

Daglig verksamhet är för dig som är i yrkesverksam ålder. Det betyder att du ska vara mellan 18 och 65 år gammal. Du kan inte få daglig verksamhet om du studerar heltid eller om du har ett arbete.

Att delta i daglig verksamhet

Kommunen har många olika dagliga verksamheter för att passa olika deltagares behov och intressen. När du fått beslut om daglig verksamhet får du gärna komma med önskemål om vilken verksamhet du skulle vilja vara på. Vilken eller vilka verksamheter du får vara på beror på dina behov av stöd och önskemål.

Genomförandeplan

Du som deltar i daglig verksamhet ska ha en genomförandeplan. I den skriver vi tillsammans hur dina dagar ska se ut, vilka mål du ska arbeta mot och vilket stöd du behöver.

Du kan arbeta heltid eller deltid. Du kan också ha delad verksamhet. Det betyder att du kan arbeta i mer än en verksamhet.

Om du skulle vilja prova någon annan verksamhet kan du kontakta din personal.

Måltider

När du deltar i daglig verksamhet betalar du din mat själv. Det går också bra att ta med egen mat och värma.

Resor

Du betalar och ordnar själv dina resor till och från din arbetsplats.

Ersättning

Du får ingen lön i daglig verksamhet. Istället får du stimulansersättning med 6 kronor i timmen, max 42 kronor per dag.

De som deltar i daglig verksamhet har även aktivitetsersättning, sjukersättning eller ekonomiskt bistånd.

Försäkringar

Du som deltar i Norrköpings kommuns dagliga verksamhet omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Våra dagliga verksamheter

De dagliga verksamheterna kan delas in i tre olika sorter:

  • Arbetsliknande grupper
  • Arbetsplatsförlagd praktik
  • Upplevelsebaserad verksamhet

Arbetsliknande grupper

Dessa grupper passar dig som vill jobba med arbetsinriktade uppgifter.

Här får du tillverka saker eller sälja tjänster. Exempel på grupper är snickerier, caféer, estetisk verksamhet och media.

Det finns både större och mindre grupper. Både uppgifterna och stödet varierar. Vissa personer kan arbeta mer eller mindre självständigt. Andra personer behöver instruktioner många gånger varje dag.

Daglig verksamhet Magazinet ger ut tidskriften ”DV Magazinet”. Här kommer du ingå i tidningsredaktionen där du bland annat får skriva, fotografera och illustrera. Några förkunskaper behöver du inte ha, det viktigaste är att du har ett intresse av att berätta i ord och bild.

Telefon:

DV Magazinet 011-15 18 30

Enhetschef 011-15 34 64

Adress: Guldringen 48, 603 68 Norrköping

E-post: dagligverksamhet.magazinet@norrkoping.se

Arbetsplatsförlagd praktik

Du kan få en individuell placering i till exempel kommunen, på ett företag eller i en förening. Du får en handledare ute på arbetsplatsen.

Du får också en arbetslivskonsulent som kontaktperson. Denna person besöker dig på arbetsplatsen efter behov.

Om du har en individuell placering ska du kunna utföra anpassade arbetsuppgifter så självständigt som möjligt.

Upplevelsebaserad verksamhet

Dessa grupper är för dig som vill ha upplevelser och gemenskap. Aktiviteterna är anpassade till varje person. Här kan du få stöd och handledning för att klara din vardag.

Verksamheterna passar för personer med autism eller med grav eller måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt