Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Boendestöd

Du som har ett intellektuell, psykisk eller neuropsykisk funktionsnedsättning kan få hjälp i hemmet och hjälp med träning för att klara dagliga sysslor. Denna hjälp kan du få av boendestödsgrupper.


Ansök om boendestöd

Du kan få hjälp med:

 • Sysslor i hemmet: matlagning, inköp, städning, tvätt, planering struktur och tydliggörande av vardagssysslor.
 • Stöd i aktiviteter: fritidsaktiviteter, sport och motion, kulturella aktiviteter, uträtta ärenden, komma iväg till möten, läkarbesök med mera.
 • Stöd i kontakter: Du kan få stöd i kontakt med myndighetspersoner, föreningar, arbetsgivare, godemän, familjemedlemmar med mera.

Du kan också ha din boendestödjare till att växla tankar och idéer, prata med och ventilera dina eventuella bekymmer. Ni kan tillsammans försöka finna strategier för att slippa eller lösa problem och även utveckla det du är bra på.

Boendestödet är individuellt och anpassas efter just dina behov och önskemål.

Boendestöd är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med dina boendestödjare.

Lättläst information om boendestöd

Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd.

Det är svårt att berätta exakt hur det är att ha boendestöd. Du är med och bestämmer hur du vill ha det och vad som är viktigt för dig.

Boendestöd är för dig som bor i egen bostad och som har en funktionsnedsättning som gör att du behöver vägledning och stöd i din vardag. Funktionsnedsättningen kan vara psykisk eller neuropsykiatrisk. Vi anpassar boendestödet efter vad du behöver och önskar. Vi anpassar också stödet efter hur mycket du själv vill och kan vara delaktig.

En del personer får stöd någon timme i veckan. Andra personer har stöd flera gånger varje dag. Du kan också få stöd på dagar, kvällar och nätter. Det är du själv som ansöker om boendestöd och därför ska du som söker vara beredd på att ta emot stöd.

Det här kan personalen stödja dig med:

 • Sysslor i hemmet
  Matlagning, inköp, städning, tvätt, planering och struktur så att det blir enklare att sköta dina vardagssysslor.
 • Stöd i aktiviteter
  Fritidsaktiviteter, sport och motion, kulturella aktiviteter, uträtta ärenden, komma iväg till möten och läkarbesök.
 • Stöd i kontakter
  Stöd i kontakt med myndigheter, föreningar, arbetsgivare, gode män och anhöriga.

En boendestödjare kan också hjälpa dig att lösa problem och utveckla det du är bra på.

Personal

Vi som jobbar med att ge dig stöd kallas för boendestödjare. Vi har olika bakgrund, erfarenhet och kompetens. Vi vill motivera dig och ge dig stöd så att du kan klara din vardag så bra som möjligt. Vi vill också att du ska ha ett fungerande socialt liv.

Uppstartsteam

När du har fått beslut om boendestöd kommer du först få stödet av personal från boendestödets uppstartsteam.Det är den personalen som tar kontakt med dig och träffar dig första gången. De ger dig den information du behöver och du får berätta om dig själv och vad du behöver stöd med.

Uppstartsteamets personal ger dig ditt stöd i början. De lär känna dig och får kunskap om hur just ditt stöd ska vara för att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Uppstartsteamet ger dig stöd i som mest tre månader. Sedan får du stöd av boendestödjare från ett boendestödsteam.

Enhetschef

Enhetschefen är ansvarig för den personal som arbetar med boendestöd.

Kontaktman

När du har boendestöd har du minst en kontaktman från personalen. Kontaktmannen ansvarar för att du får rätt stöd och information. Du kan ha samtal med din kontaktman minst en gång i månaden. Då pratar ni om det stöd du har.

Genomförandeplan

När du får boendestöd kommer du och uppstartsteamet att ta fram en genomförandeplan tillsammans.

I genomförandeplanen står det vad som är viktigt för dig, vad du vill ha stöd med, när du vill ha stöd och hur du vill att stödet utförs.

Genomförandeplanen är viktig för att boendestödjarna ska kunna ge dig det stöd du behöver.

Du bestämmer själv vilka personer som ska vara med när ni tar fram genomförandeplanen. De kan till exempel vara anhöriga och god man.

Vi följer upp genomförandeplanen regelbundet för att se att du får det stöd som du behöver.

Dokumentation

Det står i lagen att personalen ska skriva ner vad du får för stöd och hur du får stöd. Det kallas dokumentation.

Du har rätt att läsa det personalen skriver om dig. Om du vill läsa dokumentationen ska du prata med enhetschefen. Du kan också be din kontaktman att prata med enhetschefen.

Du bestämmer om du vill att dina anhöriga eller en god man ska få läsa det som personal har skrivit om dig.

Hjälp med att ta hand om pengar

Boendestödjarna tar inte hand om dina pengar. Men de kan stötta dig så att du får struktur på din ekonomi.

Om du behöver mer stöd kring pengar och ekonomi kan du ansöka om god man eller förvaltare. Du ansöker om god man eller förvaltare hos överförmyndaren i Norrköpings kommun. Här hittar du mer information om hur du söker god man eller förvaltare: www.norrkoping.se/overformyndaren

Boendestödjaren kan stötta dig i att ansöka om god man eller förvaltare om du behöver hjälp med det.

Om du har frågor

Du kan alltid prata med dina boendestödjare om du har frågor. Du kan också prata med enhetschefen eller din LSS-handläggare.

Presenter och lån

Personal får inte ta emot presenter eller pengar från dig. Personal får inte låna pengar eller köpa någonting av dig. Personal får inte låna ut pengar till dig eller sälja något till dig.

Kostnader

Det kostar inget att ha boendestöd.

Fritidsaktiviteter

Du betalar själv för dina aktiviteter. Om personal följer med på aktiviteter betalar boendestödet för personalen.

Resor

Du betalar själv för dina resor till och från aktiviteter. Om personal följer med dig på en aktivitet betalar boendestödet för personalens resor. Personal får inte köra dig i sin egen privata bil. Om du har egen bil får personal inte köra dig i den.

Tystnadsplikt

Boendestödjarna har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får prata om, eller lämna ut uppgifter om dig till personer du inte vill. De får inte visa några papper med information om dig eller berätta för andra personer om dig. Det gäller även till god man och anhöriga.

Men dina boendestödjare får prata med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för att du ska få det stöd som du behöver.

Det finns undantag från tystnadsplikten om:

 • Du själv säger ja till det
 • Det är tydligt att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
 • Ett barn kan bli skadat eller må dåligt
 • Det finns en risk för att en person skadar sig allvarligt eller att något som någon äger blir skadat.

Synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter och klagomål

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret