Bli stödfamilj

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom med någon typ av funktionsnedsättning i sitt hem. Oftast är barnet där är ett par dygn i månaden, exempelvis under helger.

Intresseanmälan för att bli stödfamilj

Genom stödfamiljen får barnets familj avlastning och mer tid för övriga familjen. Barnet får miljöombyte samt träning i sociala situationer och relationer med andra.

Barn som behöver stödfamilj brukar vara mellan fyra och tretton år. Oftast är man stödfamilj åt ett barn i flera år.

Vem kan bli stödfamilj?

För att bli stödfamilj måste alla i familjen vara överens om att bli det. Det ska vara en trygg och stabil familj. Du kan också vara ensamstående, eller bo utan barn. Olika familjer behövs, eftersom barnen är olika.

Innan man blir stödfamilj görs en kontroll i polis- och socialregister, samt en intervju. Erfarenhet eller utbildning är inte ett krav.

Ersättning och utveckling

Stödfamiljen får ett arvode och en omkostnadsersättning baserat på hur många dygn man har barnet hos sig. Stödfamiljerna erbjuds stöd och utveckling i sitt uppdrag och möjlighet att träffa andra med liknande uppdrag.

Mer information

Mer information om vad arbetet som stödfamilj innebär hittar du i vår folder Stödfamilj – den extra familjen. Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB)

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Stödfamiljskoordinator