Samordnad individuell plan (SIP)

Har du eller en anhörig stöd från flera olika verksamheter till exempel skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården? Tycker du att stödet behöver samordnas?

Då kan du få hjälp med att göra en samordnad individuell plan (SIP).

Kontakt