Boende, stöd och behandling för vuxna med missbruk

Boenden

För att få plats på något av våra boende krävs att du har ansökt och fått ett biståndsbeslut. Vill du ansöka ta kontakt med socialkontorets mottagning.

Om du vill ha information om våra boenden kan du ta kontakt med respektive verksamhet. Du hittar telefonnummer till de olika boendena nedan.

Stöd och behandling

Socialkontoret har flera verksamheter som erbjuder stöd och behandling.

Till öppenvården kan du vända dig direkt, utan att ha gjort en ansökan hos socialkontoret.

För att komma till vårt behandlingshem Ellen krävs att du har ansökt och fått ett biståndsbeslut.

För dig som har problem med spel om pengar

Om du eller eller en närstående behöver hjälp kan du kontakta

  • Behandlingsteamet på socialkontoret (läs mer här)
  • Beroendekliniken
  • din vårdcentral

Kontakt
Behandlingsteamet, socialkontoret
Telefon: 011-15 65 65

Beroendekliniken, Vrinnevisjukhuset
Telefon: 010-10 42 263

Läs mer på regionens webbsida 1177.se

Kontakt