Balder - stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna

Balder är en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket. Till Balder kan man komma direkt, utan att ha blivit utredd av socialkontoret.

  • Har du någon nära dig som dricker för mycket eller tar droger?
  • Har du någon nära dig som tar för mycket tabletter eller spelar bort för mycket pengar?
  • Är du mellan 4 och 25 år?

Då kan du komma till oss på Balder. Här får du träffa någon att prata med. Du får också möjlighet att träffa andra barn och ungdomar med liknande upplevelser.

Vi träffar även föräldrar i stödsamtal. Hos oss får barn och vuxna förklaringar till vad som händer i familjen i samband med missbruk och beroende.

Läs mer om Balder i vår folderPDF (pdf, 383.1 kB)

Kontakt


Balder
011- 15 24 67

Besöksadress:
Lindövägen 7

Postadress till samtliga:
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter