Balder - stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna

Balder är en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna som är nära anhöriga till någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar för mycket. Till Balder kan man komma direkt, utan att ha blivit utredd av socialkontoret.

  • Har du någon nära dig som dricker för mycket eller tar droger?
  • Har du någon nära dig som tar för mycket tabletter eller spelar bort för mycket pengar?
  • Är du mellan 4 och 25 år?

På Balder får du träffa någon att prata med. Du får också möjlighet att träffa andra barn och ungdomar med liknande upplevelser.

Vi träffar även föräldrar i stödsamtal. Hos oss får barn och vuxna förklaringar till vad som händer i familjen i samband med missbruk och beroende.

Kontakta oss på telefonnummer 011-15 24 67 så berättar vi mer.

Läs mer om Balder i vår folderPDF (pdf, 822.2 kB)

Kontakt
Kontaktcenter
Balder
Stödverksamhet för barn, ungdomar och unga vuxna

Socialkontoret

Besöksadress
Beroendecenter Trozelli
Värdshusgatan 5
602 33 Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping