Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan den som har begått ett brott och den som har blivit utsatt. Det blir ett sätt för de inblandade att gå vidare och få stöd och bearbetning kring det inträffade. Innan medlingsmötet träffar medlaren båda parterna var för sig för att undersöka förutsättningarna för medling.

Enligt lagen om medling ska:

  • deltagande i medling vara frivillig
  • gärningen vara polisanmäld och erkänd
  • den som begått brottet ska vara under 21 år
  • medlaren vara kompetent och opartisk samt
  • medlaren se till att båda parters intressen tillgodoses

Under medlingen ska båda parterna få komma till tals och ge sin syn på det inträffade brottet. Mötet leds av en opartisk och utbildad medlare och målet med samtalet är att båda parterna ska få en förståelse för brottshändelsen och dess konsekvenser. Ett medlingsmöte är alltid frivilligt och ersätter inte åtal eller rättegång. Medlingsverksamheten sker i samverkan mellan polis, socialtjänst och åklagare.

Medlarna är utbildade via Brottsförebyggande Rådet och arbetar under sekretess.

Kontakt

Medlingsverksamheten
Besöksadress:
Repslagargatan 12

Kontaktperson
Anneli Englund
Socionom

011-15 15 19
Skicka e-post