Kontakta socialkontoret

Alla som bor i Norrköping kan vända sig till Norrköpings kommuns socialkontor för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om frågor som rör barn och ungdomar, vuxna eller familjer. Det kan också handla om problem med missbruk eller annat beroende.

Socialkontorets mottagning kan ge information om alla olika insatser och hur man går till väga för att ta kontakt. Det är hit du vänder dig för en första kontakt med socialkontoret. Mottagningen når du via kontaktcenter.

Myndighetsutövning

Du kan själv ansöka om bistånd från socialkontoret. En ansökan om bistånd leder alltid till att socialkontoret inleder en utredning för att ta reda på vilka behov av stöd och hjälp som du som ansöker om bistånd har. Utredningen leder fram till ett beslut om du har rätt till bistånd i form av någon insats från socialkontoret.

Socialkontoret kan få information om barn genom att någon gör en anmälan. En sådan anmälan kan komma från skola, polis eller vårdpersonal. Det kan också handla om att någon annan som kommit i kontakt med familjen är orolig för barnets situation. Här kan du anmäla oro för barn under 18 år.

Anmälningar som gäller vuxna kan komma till socialkontoret om personer som behöver vård och stöd för missbruk. Anmälan sker till socialkontorets mottagning.

Mottagning
I vår mottagning på Vikboplan 13 ger vi råd, tar emot ansökningar, anmälningar gällande både barn, ungdom och vuxna. Här görs skydds- och förhandsbedömningar.

Mottagningen nås via kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00. Våra kontorstider är:

  • Måndag–torsdag klockan 8.00-17.00, fredag klockan 8.00-16.00 (juni, juli och augusti, måndag-fredag klockan 8.00-16.00)
  • Dag före röd dag klockan 8.00-14.00
  • Helgdagar: Stängt

Socialjour – vid brådskande situationer utanför kontorstid
Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid för hela kommunen och har då även uppdrag att ge stöd till Valdemarsvik, Söderköping och Finspångs kommun. Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta socialjouren i akuta situationer. Socialjouren kan ge rådgivning eller hjälp med sociala problem. Jouren är bemannad efter kontorstid årets alla dagar och du som ringer får vara anonym.

Socialjourens telefonnummer 011-15 22 83.

Vid akuta och livshotande situationer, ring polis 112.

Vid akut psykisk ohälsa, ring Psykiatriska akutenheten 010-104 22 52.

Stöd och behandling

Det finns olika sätt för kommunens invånare att komma i kontakt med socialkontoret och ta del av de insatser som erbjuds. Vissa typer av insatser erbjuds både som service och i form av biståndsprövade insatser.

Vill du veta mer om socialkontorets verksamheter eller det stöd som socialkontoret erbjuder, så kan du söka dig vidare via länkarna nedan.

Stöd för dig som barn eller ungdom

Familj, föräldraskap och relationer

Missbruk

Våld i nära relationer

Överklaga

Om socialnämnden eller en handläggare fattar ett beslut som berör dig och beslutet går att överklaga får du tillsammans med beslutet en utförlig anvisning på vilka beslut som går att överklaga.

Är du missnöjd med beslutet kan du se i anvisningen hur du ska gå tillväga. Om något är oklart kring din rätt att överklaga kan du vända dig till den som handlägger ditt ärende.

Tystnadsplikt

Alla uppgifter om dig och dina närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten. Det betyder att socialsekreteraren eller annan personal som huvudregel inte får lämna ut några uppgifter om dig eller dina närstående till någon annan myndighet eller utomstående person.

Kontakt
Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00