Bostadssamordningen - bostadssocialt arbete

Stöd till boende

Norrköpings kommun arbetar på olika sätt för att motverka hemlöshet: med bostadsrådgivning, vräkningsförebyggande arbete och, om det finns starka skäl, hjälp med bostad till särskilt utsatta grupper.

Om du riskerar att bli vräkt

Norrköpings kommun har ett vräkningsförebyggande team som arbetar uppsökande och motiverande för att så långt som möjligt förhindra avhysningar till följd av hyresskulder, störningar och sanitära olägenheter. Om du hamnar i en situation där du riskerar att bli vräkt från ditt nuvarande boende kan du få stöd och hjälp med följande:

  • Stöd och hjälp i samtal med hyresvärdar med syfte att skapa en hållbar avbetalningsplan
  • Stöd och hjälp med kontakt med olika myndigheter om det behövs för att du ska kunna behålla din bostad
  • Stöd och hjälp när om du behöver kontakta en städ- eller saneringsfirma.

Kontakt vräkningsförebyggande teamet:

För dig som bor hos Hyresbostäder i Norrköping AB:

Tel: 011-15 61 48

Tel: 011-15 61 45

För dig som bor hos övriga hyresvärdar:

Tel: 011-15 19 47

Tel: 011-15 22 82


Om du har svårt att lösa din boendesituation på egen hand

Socialtjänsten har ingen skyldighet ordna boende när allmän bostadsbrist är orsaken. Socialtjänsten har heller inga egna lägenheter att erbjuda, men kan hjälpa till med rådgivning som underlättar för dig när du söker bostad.

I första hand är du hänvisad till att aktivt söka bostad på egen hand hos hyresvärdar i eller utanför kommunen.

Lista över hyresvärdar i Norrköping


Kommunens bostadsrådgivare kan också hjälpa till med råd och stöd i hur man kan lösa sin bostadssituation på egen hand. Du når bostadsrådgivaren via kontaktcenter.

Du som befinner dig i en utsatt situation och har svårt att få boende på grund av andra orsaker än allmän bostadsbrist kan ansöka om stöd till bostadsanskaffning hos socialtjänsten. Det kan till exempel vara behov av boende i en akut situation eller boende med stöd under en övergångsperiod i väntan på en självständig boendelösning. För att ansöka kontaktar du socialkontoret.

Kontakt via kontaktcenter:
Tel: 011-15 00 00

Kontakt
Bostadssamordningen
Socialkontoret

Besöksadress
Östra promenaden 7
Norrköping

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Socialkontoret via kontaktcenter

Postadress
Socialkontoret
Enhetens eller handläggarens namn
601 81 Norrköping

Övrig info:
Fax 011-15 53 00