Styrgrupp för flyktingmottagande

Politiska styrgruppen

 • Lars Stjernkvist (S)
 • Kikki Liljeblad (S)
 • Sophia Jarl (M)

Styrgruppen för bostadssamordning (SFB)

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat utse en tjänstemannagrupp för det omedelbara arbetet i samband med den ökande flyktingmottagningen. Gruppen ges nu ett nytt namn, Styrgruppen för bostadssamordning (SFB). Boendefrågorna utgör tyngdpunkten i gruppens uppdrag, men i arbetet med flyktingmottagningen ska även alla övriga relevanta verksamhetsområden involveras.

 • Kommundirektör
  Martin Andreae
 • Stadsbyggnadsdirektör
  Hans Revenhorn
 • Socialdirektör
  Yvonne Thilander
 • Utbildningsdirektör
  Sofie Lindén
 • Ekonomidirektör
  Petter Skill
 • Personaldirektör
  Per-Olov Strandberg
 • Kommunikationsdirektör
  Louise Flygt
 • Kanslichef
  Pär Höglund