Information om nyanlända

Översikt - Steg 8 av 8

8. Vanliga frågor

Hur många asylsökande kommer till i Sverige just nu?
De senaste sju dagarna har omkring 9 800 personer sökt asyl i Sverige, av dessa är 2 164 ensamkommande barn (2015-11-05).

Vilka är det som kommer till Sverige och Östergötland/Södermanland/Jönköping?
De personer som kommer till Sverige just nu kommer framför allt från Syrien, Afghanistan, Irak. De tar olika vägar för att nå hit, både via färjor och längre resvägar igenom Europa.

Vad är skillnaden på de som söker asyl kontra de som befinner sig i Sverige ändå, utan asylansökan? Vem ansvarar för vilka?
Migrationsverket ansvarar för de personer som väljer att söka asyl i Sverige. Migrationsverket registrerar deras asylansökan och tillhandahåller boende och ekonomiskt bistånd. Övriga samhällsaktörer, så som polis och kommun, ansvarar för dem som inte väljer att söka asyl.

Användbara länkar

Migrationsverkets webbplats

Migrationsverket svarar på vanliga frågor

Kontakt

Relaterat

Mer information för dig som söker asyl hittar du på migrationsverkets hemsida. Informationen finns på flera olika språk.