Information om nyanlända

Översikt - Steg 2 av 8

2. Information kring boenden

Hem för vård och boende

Det är kommunen som ansvarar för Hem för vård och boende. Ensamkommande barn placeras i kommunens Hem för vård och boende, HVB. Standard för HVB regleras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Information om HVB från IVO.se

Information om HVB från socialstyrelsen.se

Boende för vuxna och familjer

Sedan den 1 mars 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända utifrån bosättningslagen. Personer som har fått asyl har rätt att bosätta sig i en kommun. Oftast ordnar personer som fått uppehållstillstånd egna boenden. Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen anvisar kommuner att ta emot och ordna boenden åt de personer som behöver hjälp med det. Målet är att boendet som kommunen ordnar är temporärt och ger den som fått asyl möjlighet att ordna eget boende.

Information om boenden från Migrationsverket

Kontakt

Relaterat

Mer information för dig som söker asyl hittar du på migrationsverkets hemsida. Informationen finns på flera olika språk.