Ensamkommande barn

Norrköpings kommun är en ankomstkommun för ensamkommande barn och ungdomar, vilket innebär att man beviljas plats på ett ankomstboende under max 48 timmar till dess att Migrationsverket fattat beslut om anvisningskommun. De barn som anvisas till Norrköping handläggs av Ensamkommande barn - myndighet.

Barnen kommer hit utan sina föräldrar eller anhöriga för att ansöka om asyl.

Frågor och svar

Vill du hjälpa ett ensamkommande barn?

Det finns flera olika sätt som du kan hjälpa till på. Du kan till exempel bli familjehem, kontaktperson, jourhem eller god man. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

Kontakt