Praktiksamordning

Vård- och omsorgskontoret tar emot studerande från högskola och yrkeshögskola (YH), universitet samt gymnasie- och vuxenutbildningar. Inför varje ny termin meddelar respektive utbildning hur många elever/studenter som behöver en praktikplats. Norrköpings kommun fördelar i sin tur ut praktikplatserna på vård- och omsorgskontorets verksamheter. Som elev eller student vänder du dig i första hand till dina lärare i frågor som rör verksamhetsförlagd utbildning.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar runt praktik?

Elin Brödje
Telefon: 011-15 66 28

Skicka e-post

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Ansvarig praktiksamordning