Skriv uppsats om vård och omsorg

PUFF har som uppdrag att vara länken mellan universitetets grundutbildningar och verksamheten och kan på så vis fånga upp frågeställningar som kan bli studentarbeten på kandidat och magisternivå.

Är du studerande och önskar att skriva en uppsats om ett ämne som rör välfärdsområdet? Kontakta PUFF för handledning och hjälp. Nedan finns några förslag på ämnen som kan vara intressanta att skriva om.

Förslag på uppsatsämnen

 • Kommunikation och äldre; äldre vårdtagare med afasi eller demens: Hur ser möjligheten till stöd i kommunikationen ut? Hur ser arbetsterapeutens roll som handledare ut?
 • Kommunikation och personer med förvärvad hjärnskada: Hur ser möjligheten till stöd i kommunikationen ut? Hur ser arbetsterapeutens roll som handledare ut?
 • Kommunikation och personer med grav utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning: Hur ser möjligheten till stöd i kommunikationen ut? Hur ser arbetsterapeutens roll som handledare ut?
 • Intervjua personer med utvecklingsstörning, psykiska eller neuropsykiska funktionsnedsättningar om vad de använder för ”kognitiva stöd” i vardagen i sitt hem.
 • Intervjua arbetsterapeuter om vilka metoder de har för att arbeta med att öka brukarens/de boendes självständighet/aktivitet/delaktighet.
 • Kommunikation och äldre: äldre vårdtagare med invandrarbakgrund och deras möjligheter att få hemspråkskunnig personal.
 • Uppföljning av de "specialteam" som finns inom området
  • städpatrull
  • demensteam
  • palliativt team.

Kontakt

Är du intresserad av att göra ett studentarbete eller skriva en uppsats om vård och omsorg?

Ann-Christine Larsson
Telefon: 011-15 63 68

Skicka e-post

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter