Neuropsykiatri

En utbildning i neuropsykiatri erbjuds till samtliga personal inom funktionshinderområdet. Syftet med utbildningen är att öka och fördjupa insikten kring konsekvenserna av funktionsnedsättningen autism/neuropsykiatriska diagnoser. Personalen får redskap och kunskaper i hur man på ett professionellt sätt kan stödja och vägleda de personer man möter i sin dagliga yrkesutövning.

Målen med utbildningen är att ge deltagarna:

  • en ökad teoretisk kunskap av området
  • kunskap och färdigheter i pedagogiska metoder
  • kunskap om praktiska redskap och hjälpmedel
  • medvetenhet kring betydelsen av egna värderingar och förhållningssätt
  • möjlighet att utveckla ett reflekterande tankesätt och lärande i arbetet

Utbildare är Anne Lundin som har mångårig erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar. Sedan är 2007 arbetar hon enbart som konsult och håller utbildningar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt handleder personalgrupper som arbetar med personer med funktionsnedsättningar.

Kontakt

För mer information kontakta:

Johanna Wennerth
Telefon: 011-15 63 67

Skicka e-post till Johanna Wennerth

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter