Handledarutbildning

Handledarutbildningen riktar sig till medarbetare i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik som handleder vård- och omsorgsstuderande från Ebersteinska gymnasiet, Plusgymnasiet och Nyströmska skolan eller Komvux vård- och omsorgsutbildning. Utbildningen har tagits fram och utvecklas i samverkan mellan PUFF, Vård- och Omsorgscollege samt utbildningsanordnarna.

Utbildning omfattar tre halvdagar och tar upp följande områden:

  • Styrdokument, såsom ämnesplaner och kursmål
  • Planering, syfte och målsättning med Arbetsplatsförlagt Lärande (APL)
  • Handledning och handledarrollen
  • Återkoppling/feedback
  • Kulturmöten och interkulturell kommunikation
  • Betydelsen av reflektion
  • Bedömning och utvärdering

Handledarträffar

Du som redan är handledare har möjlighet att gå på handledarträffar. Reflektion och utbyte med andra handledare väcker inspiration och bidrar till att stärka dig i handledarrollen. Träffarna leds av en samtalsledare som för en gemensam diskussion runt olika situationer och händelser som kan uppstå i mötet med elever på arbetsplatsen.

Kontakt

För mer information om handledarutbildningen kontakta:

Johanna Wennerth
Telefon: 011-15 63 67

Skicka e-post till Johanna Wennerth

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter