Utmanande beteende

Nedan ges en sammanställning av det material som hör till PUFFs kunskapsstödjande arbete kring utmanande beteende.

Länkar till rapporter

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20005/2015-12-23.pdf
Socialstyrelsen - Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19946/2015-12-3.pdf
Socialstyrelsen - Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Rapport Malmö stad - Utmanande beteende utmanande verksamhet.pdfPDF (pdf, 566.9 kB)

Material från konferens den 15 januari 2016

Presentation från föreläsning av medarbetare från Malmö stad om utmanande beteende den 15 januariPDF (pdf, 2.6 MB)

Studieciirkelmatierial om utmanande beteende från Malmö stadPDF (pdf, 544.1 kB)

Kontakt

Vill du veta mer om utmanande beteende?

Kontakta:

Pia Käcker
Telefon: 011-15 21 32

Skicka e-post