Brukarmedverkan

Brukarmedverkan är en viktig pusselbit i att arbeta evidensbaserat. PUFF har sedan flera år tillbaka arbetat med att utveckla arbetsmetoder för att underlätta för brukare som har svårigheter med det skrivna språket och själva uttrycka vad de önskar.

Kontakt

Vill du veta mer om brukarmedverkan?

Kontakta:

Pia Käcker
Telefon: 011-15 21 32

Skicka e-post

Kontakt

Besöksadress
Gamla Övägen 23
601 81 Norrköping

Postadress
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
PUFF
601 81 Norrköping

011-15 00 00

Fax 011-12 35 11

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter