Praktik Utveckling Forskning Framtid (PUFF)

Från och med 1 april 2018 upphör PUFF efter 13 år som forsknings- och utvecklingsverksamhet inom välfärdsområdet. Verksamheten kommer istället att organiseras under andra enheter under vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun.

Förutom Norrköpings kommun har även Söderköpings, Finspångs och Valdemarsviks kommun varit en del av PUFF. Vi kommer att jobba för att hitta nya former för samverkan inom östra länsdelen samt i Östergötland i stort.