Forskning och utveckling inom vård- och omsorg

FoU är ett stöd nära verksamheten inom vård och omsorg i Norrköpings kommun för att arbetssättet som används där ska vara evidensbaserat. Det innebär att kunskap från patienter, vård- och omsorgstagare, forskning och praktik läggs samman.

FoU fungerar även som stöd till vård- och omsorgsnämnden samt både till kommunala och privata utförare i Norrköpings kommun.