Hemsjukvård

Kommunen har huvudansvaret för dig som behöver hälso- och sjukvård, inklusive psykiatri, rehabilitering och hjälpmedel, i hemmet.

Lite förenklat kan man säga att den som beviljats hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av Region Östergötland.

Hur kan jag få hemsjukvård?

När du har behov av hälso- och sjukvård i hemmet får du ett hembesök av en distriktssköterska/sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål gör de en bedömning och upprättar planer. Du som har behov erbjuds läkemedelsgenomgång minst en gång per år.

Hemsjukvården samarbetar med kommunens omvårdnadspersonal och andra vårdgivare utifrån dina behov.

Du kan få hemsjukvård under en kortare eller längre tid. Vårt arbete utgår från dina behov.

Vad kostar hemsjukvård?

Besök av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller undersköterska som är anställd i hemsjukvården kostar 100 kronor per besök, men som mest 400 kronor per månad, för vuxna. Alla besök faktureras.

För barn och ungdomar under 20 år är det gratis.

Om du har både hemsjukvård och boendestöd är det gratis.

Inkomstprövat

Innan kommunen skickar faktura för hemsjukvård ska hänsyn tas till dina ekonomiska förhållanden. Det innebär att avgiften kan bli lägre än den fastställda taxan eller 0 kronor om du har låga inkomster.

Maxtaxa

För dig som har hemsjukvård, hemtjänst och eller trygghetslarm räknas alla avgifter samman och du betalar aldrig mer än 2 125,35 kronor per kalendermånad från 1 januari 2018.

Avgift för hämtning av hjälpmedel räknas inte in i maxtaxan, utan tillkommer.

Läs mer om avgifter för vård och omsorg


Lämna tillbaka hjälpmedel

Om du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det lämnas tillbaka. Gör rent hjälpmedlet och lämna det till hemsjukvården:

  • Adress:
    Hantverkaregatan 49, Norrköping
  • Öppettider:
    Måndagar 8.00-12.00
    Onsdagar 13-16.00
    Fredagar 8.00-12.00

Telefonnummer till hemsjukvården på Hantverkaregatan: 011-15 68 00

Kontakt
Vård- och omsorgskontoret
Hemsjukvården

Hantverkaregatan 51

Hemsjukvården Rehab
Hemsjukvården Psykiatri
Sjukskötersketeamet kväll/natt
Hemsjukvården enhetschef Norr och enhetschef Söder