Redovisning

Översikt - Steg 1 av 7

1. Kort om redovisning

Som god man och förvaltare är du skyldig att redovisa förvaltningen av din huvudmans ekonomi till överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller även under vissa förutsättningar förmyndare.

Överförmyndarnämnden har gett överförmyndarenheten i uppdrag att granska de inlämnade årsräkningarna och förteckningarna. Denna granskning pågår kontinuerligt under året. I samband med granskningen fastställs även eventuella arvoden.

Vite

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är vanligen 5 000 kr.

Har du problem med blanketten?

Har du problem med summeringen på blanketten? Prova följande:

  • Se till att du har den senaste versionen av blanketten nerladdad
  • Kontrollera så att du har senaste versionen av Adobe Reader uppdaterad
  • Efter att du har fyllt i ett belopp i blanketten, flytta dig ur rutan genom att klicka i en annan ruta eller tryck på tabbtangenten. Om du trycker på enter får du också fram summeringen.

Blanketten hittar du här

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00