Överförmyndarens samtycke och tillstånd

Översikt - Steg 5 av 8

5. Gåva

Som god man är det förbjudet att ge bort huvudmannens egendom. Om huvudmannen själv vill ge bort gåvor är det viktigt att det dokumenteras skriftligt, med huvudmannens undertecknande och att det är styrkt att denne förstår vad saken gäller.

Kontakt