Förvaltare

Översikt - Steg 5 av 6

5. Omprövning av förvaltarskap

Överförmyndarenheten är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap för att avgöra om förvaltarskapet ska kvarstå. I vissa fall kan förutsättningarna ha förändrats så mycket att förvaltarskapet bör upphöra helt, eller ersättas med ett godmanskap.

För dig som är förvaltare innebär detta att du innan varje årsskifte ska lämna in blanketten ”Omprövning av förvaltarskap” till överförmyndarenheten. Där ska du skriftligt uppge och beskriva ditt ställningstagande om ärendet bör fortsätta som förvaltarskap eller ersättas med godmanskap. Observera att detta endast gäller förvaltare, inte gode män. Är du osäker på om du är förvaltare, kan du titta på det registerutdrag du fick i samband med att du fick ditt uppdrag. Där ser du om du är förvaltare (enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken) eller god man (enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken).

Kontakt