Förvaltare

Översikt - Steg 3 av 6

3. Vad kostar det?

En förvaltare har rätt till skäligt arvode. Det går inte i förhand att fastställa hur stort arvodet kommer att bli.
Några faktorer som påverkar arvodets storlek är:

  • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten.
  • Uppdragets ”svårighetsgrad”.
  • Antalet insatser under året.
  • Ekonomins omfattning.

Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet till sin förvaltare. Huvudmannen betalar då även arbetsgivaravgift på arvodet. I vissa fall betalar Norrköpings kommun arvodet till förvaltaren.
Norrköpings kommun betalar arvodet om båda nedanstående faktorer är uppfyllda:

  • Huvudmannens skattepliktiga bruttoinkomst understiger 2,65 prisbasbelopp.
  • Huvudmannens tillgångar understiger 2 prisbasbelopp.

Kontakt