Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan sin/sina vårdnadshavare eller någon annan som kan anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe. Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig.

En god man för ett ensamkommande barn, företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Detta betyder att den gode mannen ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska förhållanden. Den gode mannen ansvarar dock inte för den dagliga omvårdnaden av barnet och har inte heller någon försörjningsplikt.

Det är viktigt att känna till att en god man inte är en myndighetsperson. Detta betyder att gode mannen inte representerar någon myndighet utan företräder endast barnet. Generellt sätt ska en god man se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige.

Det är överförmyndarnämnden i Norrköpings kommun som förordnar goda män för ensamkommande barn boende i kommunen och som utövar tillsyn över de gode männen.

Praktiskt för gode män

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett mycket brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja. Nedan finner du svaren på några av de vanligaste frågorna. Om du som god man har frågor kring ditt uppdrag är du alltid välkommen att kontakta överförmyndarenheten.

Kontakt