Stefan, Tobias och Mumba är gode män

”Jag mår bra när de har det bra”

Stefan Hammarström

Stefan Hammarström är god man till flera Norrköpingsbor som behöver stöd i vardagen. Det tar några timmar i månaden, men är värt mycket, tycker han.

- Det är ett ganska lätt sätt att göra någons vardag lite enklare och tryggare. Dessutom är jag intresserad av ekonomi och att göra budgetar.

Vad är det allra bästa med att vara god man?

- Det är tillfredsställande att se hur skulder hålls i schack och hur huvudmannen lever ett gott liv och är frisk. Jag ser på mina huvudmän som en del av min familj och mår bra när de har det bra i boendet, på arbetsplatsen och ekonomiskt.

Vad är svårast?

- Det är nog att balansera generositet med återhållsamhet, eftersom huvudmannen ofta har begränsade tillgångar. Man vill inte sätta gränser, men många gånger räcker inte pengarna till allt. Myndighetskontakter kan vara svåra också, men det är mest i början av ett uppdrag. Sen rullar det på.

Finns det något som har överraskat dig?

- Generellt har mina huvudmän ganska bra koll på sina tillgångar, vilket är lite överraskande eftersom de i övrigt inte alltid förstår vad saker kostar och hur man hushåller.

Det handlar främst om ekonomi, men det finns också utrymme för socialt umgänge. Hur ser du på det?

- Det är viktigt med den sociala kontakten, tycker jag. Men huvudmännen är så olika som personer, så det bygger helt på deras egna önskemål. En del vill vara självständiga och inte veta av mig. Då har jag mer kontakt med deras kontaktperson.

”Man får gå på egen magkänsla”

Tobias Björklund

Tobias Björklund har varit god man i Norrköpings kommun i flera år. Han gillar känslan av att kunna göra skillnad.

- Jag har alltid haft ett genuint intresse för människor och ekonomi. Att kunna hjälpa en medmänniska att få en fungerande vardag med livskvalitet och trygghet är nog det som gjort att jag valt att bli god man.

Vad är det bästa med att vara god man?

- Att vara med och se hur en människa går från att vara till exempel bostadslös och utan sysselsättning till ett tryggt boende och en vardag med struktur och sysselsättning.

Vad är svårast?

- När man möter problem där det inte alltid bara finns ett rätt svar, utan där man får gå på egen intuition och magkänsla för att komma på vad som är bäst för huvudmannen.

Har du blivit överraskad av något?

- En man skulle precis lämna den slutna psykiatrin, och jag sökte febrilt och akut efter ett boende till honom. Förutsättningarna var väldigt låga i bostadsbristen. Vi hade allt emot oss. Men många samtal och mejl senare kom vi i kontakt med en man som tidigare hade jobbat nära andra gode män och visste precis vilka utsatta situationer människor kan hamna i. Vilken annan hyresvärd som helst hade avböjt att hyra ut, men hos den här mannen fanns godheten och förståelsen för utsatta människor. Jag gick därifrån glatt överraskad och fylld med lycka över att min huvudman hade fått ett tryggt boende.

”Du blir en bättre version av dig själv”

Mumba Pamusao Suoraniemi

Mumba Pamusao Suoraniemi har varit god man sen hösten 2017 och har än så länge bara upplevt det som positivt.

- Man måste vara intresserad av människor och ekonomi. Alla som är ärliga, noggranna och ordentliga människor och som tycker om att hjälpa andra kan bli god man.

Vad är det bästa med att vara god man?

- När du hjälper någon blir du glad och stolt och då jobbar du ännu hårdare för att behålla den känslan. Varje gång du hjälper någon blir du en bättre version av dig själv. Och du känner dig mer delaktig i samhället.

Vad är det svåraste?

- Jag har inte upplevt något svårt än. Men jag jobbar inom omsorgen, och där har jag ibland fått stå emot anhöriga till brukarna som vill ha det på sitt sätt, och så kan det nog bli som god man också. Jag har ansvar för att pengarna ska räcka hela månaden, så då får jag stå emot.

Hur mycket tid lägger du på detta ungefär?

- Det går inte att säga, det är olika från månad till månad. Ibland gör jag bara ett snabbt ärende, ibland behöver människor ett lyssnande öra och ett förstående hjärta, och då lägger jag mer tid. Vissa tänker att det bara handlar om ekonomi, men det gör det inte.

Finns det något i uppdraget som har överraskat dig?

- Inte än, men man måste vara beredd på att bli överraskad.

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Relaterat