Bli god man

Vad innebär uppdraget?

Att vara god man handlar om att hjälpa en medmänniska som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande orsak behöver hjälp i vardagen. Alla uppdrag sker i samråd med och med godkännande av personen som behöver hjälp. Du får arvode för din insats, men också en skön känsla i magen.

Du har rätt att tacka ja eller nej till ett uppdrag efter att ha fått en kort beskrivning av vilken typ av uppdrag det är. Du kan även ge önskemål på typen av uppdrag du skulle vilja ha.

Alla uppdrag ser olika ut men alla kan sammanfattas under ett eller flera av nedanstående punkter:

 • Bevaka rätt
  Du ska se till att personen du hjälper får det den har rätt till. Det kan till exempel innebära att ta kontakt med olika myndigheter för att ansöka om bidrag, ansöka om hemtjänst, kontaktperson eller service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Det kan också handla om att ansöka om skuldsanering, behöva företräda personen man hjälper vid boupptäckning eller arvskifte, eller vara ett stöd vid försäljning eller köp av fastighet/bostadsrätt.

 • Förvalta egendom
  Att förvalta egendom handlar till största delen om att hjälpa personen med dennes vardagsekonomi. Med respekt för personens egen förmåga ska du hjälpa till att betala räkningar, göra en budget samt se till att sparade medel är placerade så att de ger vinst i någon form.

 • Sörja för person
  Att sörja för person betyder att du ska se till att personen har den hjälp och de stödfunktioner som den behöver och har rätt till. Till exempel se till att personen har ett bra boende, får god omvårdnad och har goda levnadsvillkor. Du ska följa upp att hjälpen som personen får har utförts på ett tillfredsställande sätt.

  Att sörja för person innebär alltså inte att du själv ska vårda personen, följa med på läkarbesök, städa, handla mat eller göra annat praktiskt arbete. Detta sköter socialtjänsten och andra aktörer.

Hur länge pågår ett uppdrag?

Hur långt ett uppdrag är varierar. Vissa uppdrag är engångsuppdrag och kan handla om att du ska öppna upp ett konto för en person som inte kan göra detta själv, eller att du ska hjälpa till med ett arvskifte. Andra uppdrag kan pågå i flera år om personen exempelvis behöver hjälp med sin ekonomi eller kontakter med stödfunktioner.

Du kan när som helst i ditt uppdrag ansöka om entledigande, det vill säga avslut på ditt uppdrag. När du ansöker om att avsluta ett uppdrag måste du fortsätta med ditt uppdrag tills någon annan kan ta över det. Detta på grund av att en person som behöver hjälp inte kan vara ensam under tiden rekryteringen av en ny god man sker.

Vem kan bli god man?

Den som lämnar en intresseanmälan om att bli god man ska:

 • Ha ett socialt engagemang, studera eller arbeta.
 • Ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar.
 • Behärska det svenska språket i tal och skrift.

Den som lämnar en intresseanmälan om att bli god man ska inte:

 • Förekomma i belastningsregistret.
 • Förekomma i socialtjänstens register.
 • Ha skulder hos Kronofogden.
 • Ha ekonomiskt bistånd.

Vill du lära dig mer?

Just nu under Covid-19 pandemin har våra informationskvällar tagit en paus. Det medför att om du är nyfiken på uppdraget som god man, får du antingen träffa en överförmyndarhandläggare eller ha en kort information via telefonmöte. Vi kan då lite mer gå in på vad uppdraget innebär, ge exempel på vad en god man gör och vilka förväntningar som finns, och du får möjligheten att ställa frågor. Hör gärna av dig då till oss via mejl till overformyndarenheten@norrkoping.se eller ring oss på 011-15 11 69 så bokar vi in dig på en tid.

Du behövs även under pandemin, människors liv sätts inte på paus även om våra informationskvällar har gjort det.

Bli god man

För att bli god man skickar du en intresseanmälan via vår e-tjänst. Du kan antingen använda dig av e-legitimation eller skriva ut blanketten och skicka in den till oss.

Du kallas därefter till en intervju och får genomgå en webbaserad utbildning. Därefter har du möjlighet att tacka ja eller nej till att gå vidare i processen. Efter kontroll för eventuella markeringar i register blir du erbjuden ett första uppdrag.

E-tjänst:
Intresseanmälan om uppdrag som god man

Postadress:
Norrköpings kommun
Överförmyndarenheten
601 81 Norrköping

Kontakt
Överförmyndarenheten

Besöksadress
Gamla Rådstugugatan 19
Plan 1

Postadress
Norrköpings kommun
601 81 Norrköping

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00

Övrig info:
SMS: 0725-39 01 21

Överförmyndarhandläggare
Team 1, A-K

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Överförmyndarhandläggare
Team 2, L-Ö

Telefontider:
Måndag-fredag, kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00